Εκδοχές του ίδιου κειμένου υπάρχουν και ως:

«Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση στην ελληνική συγκυρία: δημόσιες πολιτικές και συνδικαλιστικές συνέργειες» στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνική αλλαγή στη σύγχρονη Ελλάδα (1980-2001), Αθήνα: Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, 2004, σ. 627-648


«Πολιτική και διεκδικητικές συλλογικότητες: Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και η ελληνική περίπτωση» στο Μοσχονάς, Α., Σ. Κονιόρδος (επιμ.), Eυρωπαϊκή ολοκλήρωση και εργασιακές σχέσεις: προβληματισμοί και αναζητήσεις στο εθνικό και διευρωπαϊκό πεδίο, Αθήνα: Gutenberg, 2004. σ. 323-358
  


‘The European Employment Strategy Αgainst a Greek Benchmark: A Critique’ European Journal of Industrial Relations, 9: 2, Ιούλιος 2003, σ. 189-203
[Ολόκληρο το κείμενο]